Zasady gry w ping pong: Omówienie zasad i przepisów gry w tenis stołowy

Ruch i fitness

Gra w ping pong, czyli tenis stołowy, to popularny sport, której zasady i przepisy można poznać w kilka minut. Wymagane są jedynie rakiety, piłeczka, stół do gry oraz minimum dwie osoby. Niemniej jednak, znajomość reguł gry jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w tej dyscyplinie. W naszym artykule przedstawiamy omówienie podstawowych zasad i przepisów gry w ping pong.

 1. Przygotowanie do gry
  Przed rozpoczęciem gry należy ustawić stół do gry w odpowiedni sposób. Powinien on być o wymiarach 274 cm x 152,5 cm i znajdować się na wysokości 76 cm. Następnie, należy ustawić siatkę na środku stołu tak, aby dzieliła go na dwie równe części.

 2. Zasady gry

 • Gra toczy się do 11 punktów, przy czym zawodnik musi wygrać dwupunktową przewagę.
 • Gracz służący rozpoczyna grę uderzeniem przeciwko piłce z pozycji na wprost stołu, po czym jego przeciwnik odbija piłkę, a nadal rozgrywa grę.
 • Kiedy jedna z osób zdobędzie punkt, będzie serwować kolejny raz, a nadal przeciwnik odbija piłkę aż do zdobycia kolejnego punktu.
 • Jeśli piłka uderzy w siatkę i spadnie na przeciwną stronę, punkt jest przyznawany zawodnikowi, który serwował. Jeśli piłka uderzy w siatkę i nie przejdzie po drugą stronę, punkt zostaje przyznany przeciwnikowi.
 1. Zasady dotyczące serwowania
 • Serwować można z każdej strony stołu i z każdej pozycji za linią końcową stołu.
 • Serwowanie musi odbywać się na przemian między zawodnikami co dwa punkty.
 • Podczas serwowania rakieta musi dotknąć piłki i tocka się jedynie raz stołu po swojej stronie siatki.
 1. Zasady dotyczące odbijania piłki
 • Piłka musi zostać odbita na przeciwną stronę stołu tak, aby dotknąć jednej z krawędzi stołu przed dotknięciem jego powierzchni.
 • Nie można odbijać piłki, gdy jest ona powyżej krawędzi stołu lub przylega do niego.
 • Zawodnik może użyć dowolnej strony rakiety podczas odbijania piłki.
 1. Kończenie gry i decyzje sędziego
 • Gra kończy się, gdy jedna z osób osiągnie 11 punktów z dwupunktową przewagą.
 • W przypadku, gdy dwaj zawodnicy zdobyli po 10 punktów, gra trwa, aż któryś z nich uzyska dwupunktową przewagę.
 • Sędzia ma prawo decydować o każdym aspekcie gry i może przyznać punkt, gdy widzi naruszenie któregoś z powyższych przepisów.

Podsumowanie
Tenis stołowy, czyli ping pong, to dynamiczna i zabawna gra, ale wymaga znajomości zasad i przepisów. Ustalenie wymiarów stołu, zasad dotyczących serwowania i odbijania piłki, a także kończenia gry i roli sędziego są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w tej dyscyplinie. Więcej informacji na temat gry w ping pong można znaleźć na stronie internetowej Federacji Tenisa Stołowego.